சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 2

சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 2

ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறையின் வாராந்திர சான்றோர் சந்திப்பு நிகழ்வில் இந்த வாரம், "தமிழ் பேசும் தானூர்தி" - A Tamil Speaking Rover (Exploration Vehicle) என்ற தலைப்பில் பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றும் முனைவர் வாசு அரங்கநாதன் அவர்களுடன் உரையாட உள்ளோம்.…