வணக்கம் சப்பான் (உறவுப்பாலம் -2)

வணக்கம் சப்பான் (உறவுப்பாலம் -2)

உலகத் தமிழர்களுக்கும், தமிழ் ஆர்வலர்களுக்கும், ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறையின் வணக்கம்.

சப்பான் நாட்டில் நமது தாய்மொழியாம் தமிழையும், நமது தமிழ்ப்பண்பாட்டையும் வளர்த்து, காத்து வருகிறார்கள் என்பது பற்றிய “வணக்கம் சப்பான்” என்ற இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் கலந்துகொள்ள அன்போடு அழைக்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சியில் பறையிசை மற்றும் தமிழர் தற்காப்பு அடிமுறை நேரடியாக நமது சப்பானிய தமிழ் உறவுகளால் நிகழ்த்திக்காட்டப்படும் என்பதை உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியோடு தெரிவிக்கிறோம்.

Date : புரட்டாசி 18, ஞாயிற்றுக்கிழமை (Sunday, 4th October 2020)
Time: 9AM (London), 1.30PM (Chennai/Jaffna), 1AM (Los Angeles), 4AM (New York), 4PM (Kula Lumpur / Singapore), 5PM (Tokyo)

முன்பதிவு செய்ய: https://forms.gle/524Le1aQYQW2zzZy7

Zoom Meeting Link: https://us02web.zoom.us/j/88233102574?pwd=clZOVmYwK25QS3pOTGVWZ3JmZzU0dz09

Meeting ID: 882 3310 2574
Password: soaslondon

ஒருங்கிணைப்பு
ஐக்கிய இராசியத் தமிழ்த்துறை (TamilStudiesUK)
Website: www.tamilstudiesuk.org
Email: contact@tamilstudiesuk.org