பன்னாட்டுக் கருத்தாடல் வலையரங்கம்

பன்னாட்டுக் கருத்தாடல் வலையரங்கம்

ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறையின் தொடர் தமிழ்த்துறை பரப்புரைப் பணிகளில் ஒன்றாக, ஒரு பன்னாட்டுக் கருத்தாடல் வலையரங்கம் ஒன்றை உலகளாவிய நட்பு தினமான ஆடி 18, 2020 (Sunday, 2nd August 2020) அன்று ஏற்பாடு செய்துள்ளோம்.

Date : Sunday, August 2, 2020
Time: 2PM (London), 6.30PM (Chennai), 6AM (Los Angeles), 9AM (New York), 9PM (Kuala Lumpur/Singapore), 10PM (Tokyo)

Zoom Meeting Link: https://us02web.zoom.us/j/88233102574?pwd=clZOVmYwK25QS3pOTGVWZ3JmZzU0dz09

Meeting ID: 882 3310 2574
Password: soaslondon

Zoom வலையரங்கம் மூலம் நடக்கும் இந்தப் பன்னாட்டுக் கருத்தாடலில் கலந்து தகவல் அறியவும், தமிழுக்குக் கல்வி மகுடம் சூட்டவும் உலகத் தமிழர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம்.

இதில் முன்பதிவு செய்ய, கீழ்க்கண்ட இணைப்பைப் பயன்படுத்துங்கள் : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKRQVg7pusDECp22H3yOglc7Uv4t_sX1m2tShjbUfQww9BYA/viewform?vc=0&c=0&w=1

ஒருங்கிணைப்பு
ஐக்கிய இராசியத் தமிழ்த்துறை (TamilStudiesUK)
Website: www.tamilstudiesuk.org
Email: contact@tamilstudiesuk.org