இளவேனில் இசையமுது – அமரர் அபிராமி விமலதாசன் பத்தாவது ஆண்டு நினைவு நிகழ்ச்சி

இளவேனில் இசையமுது – அமரர் அபிராமி விமலதாசன் பத்தாவது ஆண்டு நினைவு நிகழ்ச்சி

அமரர் செல்வி. அபிராமி விமலதாசன் அவர்களின் பத்தாவது ஆண்டு நினைவை முன்னிட்டு, ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறைக்கு நிதித்திரட்டும் இளவேனில் இசையமுது நிகழ்ச்சி.

நேரலை: https://www.facebook.com/tamilstudiesuk