வணக்கம் சப்பான் (உறவுப்பாலம் -2)

வணக்கம் சப்பான் (உறவுப்பாலம் -2)

உலகத் தமிழர்களுக்கும், தமிழ் ஆர்வலர்களுக்கும், ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறையின் வணக்கம். சப்பான் நாட்டில் நமது தாய்மொழியாம் தமிழையும், நமது தமிழ்ப்பண்பாட்டையும் வளர்த்து, காத்து வருகிறார்கள் என்பது பற்றிய “வணக்கம் சப்பான்" என்ற இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் கலந்துகொள்ள அன்போடு…
TamilStudiesUK – 2nd International Campaign

TamilStudiesUK – 2nd International Campaign

ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறையின் இரண்டாவது பன்னாட்டுப் பரப்புரை நிகழ்ச்சி கவிஞர் எழுத்தாளர் திரு.வித்யாசாகர் அவர்களின் நெறியாள்கையில் "தமிழே தமிழரின் முகவரி" என்ற தலைப்பில் நடைபெறுகிறது. உலகத் தமிழர்கள் அனைவரும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்குகொண்டு உங்கள் வாழ்த்துகளை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறோம். Date : புரட்டாசி 11, ஞாயிற்றுக்கிழமை (Sunday, 27th September 2020)Time: 2PM (London), 6.30PM (Chennai/Jaffna), 6AM (Los Angeles), 9AM (New York), 9PM (Kula Lumpur…
இயங்கலையூடாகத் தமிழ் கற்பித்தல்

இயங்கலையூடாகத் தமிழ் கற்பித்தல்

ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறையின் கற்பிப்போர் சிறப்பு நிகழ்வாக, "இயங்கலையூடகத் தமிழ் கற்பித்தல்" என்ற பொருண்மையில், நவீன இணைய வழியில் தமிழ் கற்பிக்கும் அணுகுமுறைகளை ரெடிங் தமிழ் கல்விக்கூடம் எவ்வாறு செயல்படுத்தி பயன்பெறுகிறது என்பதை, அனைத்துலகத் தமிழ் கற்பிப்போர் பயன்பெறும் வகையில் தொகுத்து…