வணக்கம் சப்பான் (உறவுப்பாலம் -2)

வணக்கம் சப்பான் (உறவுப்பாலம் -2)

உலகத் தமிழர்களுக்கும், தமிழ் ஆர்வலர்களுக்கும், ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறையின் வணக்கம். சப்பான் நாட்டில் நமது தாய்மொழியாம் தமிழையும், நமது தமிழ்ப்பண்பாட்டையும் வளர்த்து, காத்து வருகிறார்கள் என்பது பற்றிய “வணக்கம் சப்பான்" என்ற இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் கலந்துகொள்ள அன்போடு…
Vanakkam South Africa

Vanakkam South Africa

வணக்கம் தென்னாப்பிரிக்கா!"தென்னாப்பிரிக்காவில் வாழும் தமிழர்களுடன் ஒரு நேரடி சந்திப்பு" உலகத் தமிழர்களுக்கும், தமிழ் ஆர்வலர்களுக்கும், ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறையின் வணக்கம். சுமார் 150 ஆண்டுகளுக்கு மேல் தென்னாப்பிரிக்காவில் சுமார் 600,000 தமிழர்கள் பரவி வாழ்கிறார்கள் என்றால் வியப்பாக உள்ளது தானே. தமிழ்…