சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 26

சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 26

ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறையின் வாராந்திர சான்றோர் சந்திப்பு நிகழ்வில் 26-வது வார நிகழ்வாக, இயற்கை விவசாயி திரு. Krishna MeKenzie (Solitude Farm, Auroville, Tamil Nadu) அவர்கள் கலந்துகொள்கிறார்கள். உலகத் தமிழ் ஆர்வலர்கள் அனைவரும் இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்து சிறப்பிக்குமாறு…
சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 25

சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 25

ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறையின் வாராந்திர சான்றோர் சந்திப்பு நிகழ்வில் 25-வது வார நிகழ்வாக, கல்கி வார இதழ் ஆசிரியர் குழுமத்திலிருந்து திரு. பொன் மூர்த்தி அவர்கள் கலந்துகொள்கிறார்கள். உலகத் தமிழ் ஆர்வலர்கள் அனைவரும் இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்து சிறப்பிக்குமாறு உங்களை அன்போடு…

சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 24

ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறையின் வாராந்திர சான்றோர் சந்திப்பு நிகழ்வில் உலகத் தமிழ் ஆர்வலர்கள் அனைவரும் இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்து சிறப்பிக்குமாறு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். Date : ஐப்பசி 15, சனிக்கிழமை (Saturday, 31st October 2020)Time: 2PM (London), 6.30PM…

சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 23

ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறையின் வாராந்திர சான்றோர் சந்திப்பு நிகழ்வில் உலகத் தமிழ் ஆர்வலர்கள் அனைவரும் இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்து சிறப்பிக்குமாறு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். Date : ஐப்பசி 15, சனிக்கிழமை (Saturday, 31st October 2020)Time: 2PM (London), 6.30PM…
சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 22

சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 22

ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறையின் வாராந்திர சான்றோர் சந்திப்பு நிகழ்வில் 22-வது வார நிகழ்வாக, எழுத்தாளர், நடிகர், பதிப்பாசிரியர், மற்றும் மொழிபெயர்ப்பாளர் என பன்முக ஆளுமைக்கொண்ட திரு. பவா செல்லத்துரை அவர்கள் கலந்துகொள்கிறார்கள். உலகத் தமிழ் ஆர்வலர்கள் அனைவரும் இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்து…
சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 21

சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 21

ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறையின் வாராந்திர சான்றோர் சந்திப்பு நிகழ்வில் 21-வது வார நிகழ்வாக, கம்போடியாவிலுள்ள ஆங்கோர் தமிழ்ச்சங்கத்தின் தலைவர்  திரு.தங்கவேலு சீனுவாசராவ், மற்றும் செயலாளர் திரு. இராசசேகரன் ஞானசேகரன் ஆகியோர் கலந்துகொள்கிறார்கள். உலகத் தமிழ் ஆர்வலர்கள் அனைவரும் இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்து சிறப்பிக்குமாறு உங்களை அன்போடு…
சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 20

சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 20

ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறையின் வாராந்திர சான்றோர் சந்திப்பு நிகழ்வில்20-வது வார நிகழ்வாக, டத்தோ ப.கமலநாதன் (Datuk P. Kamalanathan), மலேசியா, லாபுவான் துறைமுக வாரியக்குழுத் தலைவர், முன்னாள் கல்வித் துணையமைச்சர், மலேசியா, அவர்கள் கலந்துகொண்டு, "மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 204 ஆண்டுகள்" என்ற…
சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 19

சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 19

ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறையின் வாராந்திர சான்றோர் சந்திப்பு நிகழ்வில் 19-வது வார நிகழ்வாக, முனைவர் கா.வெ.சே. மருது மோகன் (Dr. Maruthu Mohan), ஆய்வாளர் - நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் வாழ்க்கை வரலாறு & கலைப்பணிகள்,  அவர்கள் கலந்துகொள்கிறார்கள். உலகத்…
சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 18

சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 18

ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறையின் வாராந்திர சான்றோர் சந்திப்பு நிகழ்வில் 18-வது வார நிகழ்வாக, இலண்டனில் இருந்து திரு. பத்மநாப ஐயர் (Rathina Iyer Pathmanaba Iyer, இயக்குநர், வழிகாட்டுநர், நூலக நிறுவனம், http://noolahamfoundation.org) அவர்கள் "இலங்கைத் தமிழ் எண்ணிம (digital) ஆவணக்…
சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 17

சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 17

ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறையின் வாராந்திர சான்றோர் சந்திப்பு நிகழ்வில் 17-வது வார நிகழ்வாக, Padmasri Narthaki Nataraj (The first-ever transwoman recipient of the Padmasri award) அவர்கள் கலந்துகொள்கிறார்கள். உலகத் தமிழ் ஆர்வலர்கள் அனைவரும் இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்து…